Betere concentratie en minder vermoeid.

Dieselauto's produceren veel fijne stofdeeltjes

Samen met de brandstof wordt er in een verbrandingsmotor een aanzienlijke hoeveelheid omgevingslucht meegezogen en verbrand.
Daardoor verdwijnt de lading van de negatief geladen luchtdeeltjes .

Er ontstaat een dode gestripte lucht die rijk is aan positieve deeltjes die hun lading kwijt zijn.
Inademen van zo'n lucht maakt je mogelijk aggressief en je verliest je concentraitie en energie.
Deze en andere luchtverontreinigingen vergroten het polluerende effect van de lucht die we dagelijks inademen. Portable Autoioniser

Misschien niet verwonderlijk dat ademhalingsmoeilijkheden in een snel tempo de volksgezondheid meer en meer bedreigen.
( uit een recente studie blijkt dat meer fijn stof en luchtverontreiniging de kans op longkanker verhogen met een faktor 4 à 5)

Verdeler Lightair Ionflow Surface Style Sky Solution Air Purifiers --- Luchtzuiveraars --- Luchtfilter Luchtionisers --- Negatieve Ionen --- Fijnstof deeltjes --- Fijnstoffilter